OP WEG NAAR HET HUIS VAN DE VADER

OP WEG NAAR HET HUIS VAN DE VADER

 

De montage is gebaseerd op de evangelietekst van Lucas 15,11-32 over de parabel van de verloren zoon. Deze parabel leert ons over de oneindige goedheid van God, die Jezus ons leert “Vader” te noemen. Tevens laat de Vader een onvoorwaardelijke liefde blijken waardoor elke mens via de weg van de vergeving altijd opnieuw kansen krijgt om zich te (be-) keren tot God.

 

Na de parabel zijn de beelden in drie delen ingedeeld:

Ver van de Vader: een verbroken band tussen de mens en God.

De Weg naar de Vader: Jezus geeft onderrichtingen aan zijn apostelen om te komen tot Zijn Vader.

Thuiskomen bij de Vader: de mens vindt God.

 

Thema’s of situaties die aan bod komen zijn :

De doodstraf, de zorg voor de armen, de situatie van een werkloze arbeider, een dominee die geconfronteerd wordt met de problemen in zijn parochie.

 

De montage duurt 40’. Samen met de naverwerking heeft men in de klas twee lesuren nodig.