MENSEN VAN DE VIERDE WERELD : GEVANGEN IN EEN KRINGLOOP VAN ARMOEDE

MENSEN VAN DE VIERDE WERELD : GEVANGEN IN EEN KRINGLOOP VAN ARMOEDE

 

1 INLEIDING

Contrasten tussen rijk en arm in onze maatschappij.

2 TELLEN ZIJ MEE ? - DE KRINGLOOP VAN DE ARMOEDE :

3 EN DE KINDEREN ? LATEN WIJ ZE MEETELLEN ?

-Getuigenis van Brigitte (uit een reportage van Lichtpunt)

Zij vertelt hoe zij als kind uit een kansarm gezin op school regelmatig uitgesloten werd, omdat ze niet in staat was om allerlei materiële dingen aan te schaffen die nodig waren in de les. De pijn die dit veroorzaakt is ook even erg. Tenslotte drukt zij de wens uit om kansarmen als evenwaardige mensen te zien en te behandelen.

 

4 LAAT ELK KIND MEETELLEN !

 

5 ORGANISATIES DIE ZICH VOOR VIERDEWERELDMENSEN INZETTEN.

Beelden: Montage van Welzijnszorgaffiches, namen van een reeks organisaties en foto’s van kinderen uit probleemgezinnen in een vakantiekamp te Lommel (Akindo)

Tijdsduur: 35’