KERSTBEZINNING : JEZUS IS HET LICHT VAN DE WERELD

KERSTBEZINNING : JEZUS IS HET LICHT VAN DE WERELD

 

1 DUISTERNIS IN DE WERELD, NEEN AAN DE VREDE

Impressies van de vele oorlogen in de 20ste eeuw, ellende, rampen, enz… Vele vragen worden gesteld over het waarom van zoveel pijn en verdriet.

Nieuwsbeelden : Joods-Palestijns conflict : een getuigenis van elke kamp.

 

2 ZEGGEN WIJ SOMS OOK NEEN TEGEN VREDE ?

Herkenbare situaties voor de leerlingen (eigen leefwereld).

Pesten, onverdraagzaamheid, echtscheiding,...

 

3 HET KERSTVERHAAL : JEZUS IS HET LICHT VAN DE WERELD

Beelden van het kerstverhaal

 

4 JEZUS DE VREDEBRENGER

Het Onze Vader en de bergrede

 

5 AAN VREDE WERKEN VANDAAG. LICHT BRENGEN AAN MENSEN IN NOOD

Vriendschap en inzet

Opkomen voor de verdrukten

Solidariteit met de armen

 

De video duurt 39’