JEZUS CHRISTUS, REDDER VAN DE WERELD

JEZUS CHRISTUS, REDDER VAN DE WERELD

 

 

Vier rubrieken belichten Jezus’ Blijde Boodschap, met name: WONDER, GEBED, NAASTENLIEFDE en VERRIJZENIS .

WONDER

Jezus loopt over het water, geneest een blinde vrouw en wekt Lazarus op uit de dood.

Het wonder van een vriendschap tussen een jongen en een meisje.

 

GEBED

Jezus leert de mensen het Onze Vader.

Een tiener bidt ‘s avonds in zijn bed met eenvoudige woorden tot God.

 

NAASTENLIEFDE

De liefdesboodschap voor alle mensen: armen, kreupelen, zondaars,…

De kracht van Paulus’ loflied over de liefde

 

VERRIJZENIS

Evocatie van Jezus’ verrijzenis

 

De montage duurt 23’