DOOR GODS ADEM HERBOREN

DOOR GODS ADEM HERBOREN

 

De videomontage is gebaseerd op en gestructureerd door de evangelietekst van Johannes hoofdstuk 3 van vers 1 tot en met vers 17, nl. het gesprek tussen Jezus en Nikodemus over het opnieuw geboren worden. Jezus spreekt over opnieuw geboren worden uit water en Geest. Het gaat over mensen die door Gods Geest zo’n ommezwaai in hun leven meemaken, dat ze anders gaan leven. Ze zijn als het ware opnieuw geboren.

 

De collage is, net zoals de evangelietekst, in drie hoofdstukken ingedeeld. Zo krijgen wij bij de inleiding van elk deel een stukje van het Johannesevangelie. Deze drie delen zijn:

 

Joh. 3,1: Nikodemus komt midden in de nacht bij Jezus: Met het metaforisch beeld van de nacht in de evangelietekst bedoelen wij die mensen die om verschillende redenen verkeerd leven en ongelukkig zijn.

Joh. 3,1-8: Jezus spreekt over opnieuw geboren worden uit water en Geest: Jezus zegt aan Nikodemus dat men opnieuw geboren moet worden uit water en Geest. Jezus gebruikt ook het beeld van de wind om de Geest te omschrijven: “hij waait waarheen hij wil, je hoort hem wel suizen, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die geboren is uit de Geest”.

Joh. 3,16-17: Johannes belijdt zijn geloof in Jezus Christus, de Redder van de wereld: Jezus Christus is de oorsprong van het opnieuw geboren worden uit water en Geest: “iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven” en verder: “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld door Hem te redden”.

 

De keuze van de beelden is zo bepaald dat deel 1 (de nacht - zie ook Joh.3,1) gespiegeld wordt in deel 2 (herboren mensen-zie ook Joh.3,1-8). Thema’s die hierin voorkomen zijn: gebroken gezinssituatie, drugsverslaving, verdriet na de dood van een dierbaar persoon en zoektocht naar zingeving in zijn leven.

 

Deel 3 duidt de oorsprong van deze wedergeboorte aan, nl. Jezus Christus.

 

De montage duurt 37’. Samen met de naverwerking heeft men in de klas twee lesuren nodig.