PAASBEZINNING : DE LAATSTE WEG VAN JEZUS, EEN WEG NAAR NIEUW LEVEN

PAASBEZINNING : DE LAATSTE WEG VAN JEZUS, EEN WEG NAAR NIEUW LEVEN

 

Collage van beelden bij een paasbezinning :

 

Jezus’ lijden wordt gespiegeld in beelden van mensen die ook vandaag lijden:

Afscheid van een dierbaar iemand, natuurramp, gebroken gezin, mensenrechten, pesten,...

Jezus’ kruisiging geconfronteerd met de dood van mensen vandaag:

Actuele beelden van het afgelopen jaar.

De verrijzenis van Jezus gespiegeld in beelden van de lente, vriendschap en vertrouwen, begeestering en verzoening

 

Totale tijdsduur: 37'.